Gram

Lokalhistorisk Arkiv

Foreningen

Foreningens formål

Foreningens formål er at indsamle, registrere og opbevare lokalhistoriske arkivalier af en enhver art uden statslig proveniens, herunder gamle fotografier, billeder, båndoptagelser af levnedsskildringer, oplysninger om sæder skikke m.v.; og stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed. Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som sådan garanteres. Arkivet indsamler materialer i Gram og omegn.

Gram arkiv, baron wedels hus, gram

Baron Wedels hus

Et af byens ældste huse bygget af godset som medarbejderbolig, senere dyrlægebolig. I mange år boede her Axel Vedel, som var bogbinder. I nogle år boede søster Weber i huset, indtil Gram Kommune overtog huset for at nedrive det, men en gruppe af byens borgere så muligheden for at bruge det som lokalt arkiv, og derfor oprettedes den selvejende institution ”Baron Vedels hus” som renoverede huset og så udlejer det til Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Omegn.

Medlemsskab

Lokalhistorisk arkiv for Gram og omegn har, trods "naturlig afgang" omkring 300 medlemmer. Heldigvis kommer der hele tiden nye medlemmer til. Vi siger tak til nye og gamle medlemmer og håber, at alle vil finde interessante emner i sæsonens forskellige arrangementer.

 

Foreningens kontingent for 2018-2019 er:

Enkeltpersoner: 60 kr.

Husstande: 100 kr.

Reg. nr: 9741 Konto nr. 88  85 64 23 66

Bestyrelsen

Arkivleder

Mona Ravn

Kongevej 7, 6510 Gram

Tlf: 23 81 59 50 mail: mona-ravn@live.dk

 

Formand

Karl Gunnar Gregersen

Åvej 14, 6510 Gram

Tlf: 21 45 22 62 mail: kggram@icloud.com

 

 

Næstformand

Markus Hansen

Aftægten 3, Enderupskov, 6510 Gram

Tlf: 30 68 74 99 mail: marut@hansen.mail.dk

 

 

Kasserer

Magrethe Sandberg

Østergård 2, 6510 Gram

Tlf: 60 91 75 29 mail: twister2@mail-tele.dk

 

 

Sekretær

Else Marie Rosendahl

Birkvej 7, Vester Lindet, 6510 Gram

Tlf: 20 95 44 08 mail: elsemarie.rosendahl@gmail.com

 

 

Bestyrelsesmedlem

Anna Andresen

Tjørnebakken 31, 6510 Gram

Tlf: 22 78 10 46 mail: anna@tter.dk

 

 

Bestyrelsesmedlem

Anne Marie Madsen

Udsigtsvejen 22, 6510 Gram

Tlf: 50 99 23 14 mail: verdande10@gmail.com

 

Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Omegn

Slotsvej 9, 6510 Gram

mail: gramarkiv@grambynet.dk

 

grænsekontrol, grænse

Luftfoto af den gamle grænse indtil 1920 mellem Danmark og Tyskland. Huset til venstre byget i røde mursten er den Dansk grænse kontrol bygning og den store hvide bygning i 2 etager er så den tyske, i baggrunden ses Gelså og Gelsbro med kroen lige ved siden af broen.

Klasse i Katrup skole 1949

Billedet er fra den store klasse i Kastrup Skole fra 1949, førstelæren hedder Korsholm.

Alle rettigheder forbeholdes. Gram Arkiv - Slotsvej 9, 6510 Gram

Made

by